Účtovný výkaz

GARFIN HOLDING, a. s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 04.07.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

POD_OS_2020354864_IR_2018_2022040_3247152.pdf