Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 16.07.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

POD_OS_2020354864_IR_2017_1707396_2847795.pdf