Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 28.06.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

POD_OS_2020354864_IR_2016_1318627_2361510.pdf