Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 27.04.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Správa audítora.PDF