Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 08.09.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

PODKONS_OS_2020354864_KR_2015_1192684_1977769.pdf