Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 08.07.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

POD_OS_2020354864_IR_2015_980020_1977768.pdf