Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 17.06.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Správa audítora.PDF