Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2020354864_IR_2009_603_2010_558347.TIF