Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 29.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

PODKONS_OS_2020354864_KR_2014_791258_1539181.pdf