Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 21.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu IFRS účtovná závierka pre obdobie od 2014-01 do 2015-01.

Účtovná závierka.PDFÚčtovná závierka.PDF