Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 30.12.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Správa audítora.PDFSpráva audítora.PDF