Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020354864_IR_2011_2021962462012.TIF