Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 23.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2020354864_IR_2010_603_2011_537275.TIF